IMPRESSZUM

Az oldal üzemeltetője:

Cégnév: Abauj Trade Kft.

Adószám: 11062419-2-05

Székhely és levelezési cím: 3895 Gönc, Kazinczy u.16.

Telephely: 3895 Gönc, Nagy u. 7.

Tel.: +36 46 388 496, +36 70 313 1132

Email:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: EVOLUTIONET Kft.

Adószám: 14992511-2-02

Székhely és levelezési cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Honlap: www.szerverzum.hu

Tel: +36 30 503 1929

Email: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu, info@evolutionet.hu, support@evolutionet.hu

 

 

SZERZŐI JOGOK

Miután az abaujtrade.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az abaujtrade.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az abaujtrade.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos az abaujtrade.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az abaujtrade.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Az abaujtrade.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.